За Асоцијацата

Македонската соларна асоцијација ПВМАК е здружение со нестопанска цел, кое ги обединува заинтересираните компании и физички лица во областа на  обновливата енергија.
ПВМАК е формирана  2019 г. во Скопје.

Членови на асоцијацијата се:

– мали и средни претпријатија;
– снабдувачи на опрема;
– фирми, коишто градат фотоволтаични централи;
– консултантски компании, кои работат во  секторите за енергетика;
– присутни или потенцијални инвеститори, компании и физички лица;
– приврзаници на “зелената” идеја;