ЗА НАС
ШТО Е ПВ МАК?

СОЛАРНАТА АСОЦИЈАЦИЈАТА   ПВ МАК  е доброволно здружение на правни лица кои работат во различни фотоволтаични полиња. Целта на ПВ МАК е да се  прошири свеста и новите знаења од областа на истражувањето и развојот и да се примени фотоволтаичното знаење на територијата на Р.С. Македонија.

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЧЛЕНОВИ

Со повеќе од 15 членови на различни групи

 

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ЧЛЕНСТВО

Пополнете ја апликацијата.

 

 

ПРИДОБИВКИ ОД ЧЛЕНСТВОТО

Придобивките од членството во Асоцијата ПВ МАК

БИДЕТЕ И ВИЕ ПАРТНЕРИ СО СОНЦЕТО

СОЗДАВАМЕ ЕНЕРГИЈА, ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВА СТАБИЛНА ИДНИНА.

Соларна Енергија

Соларната енергија е веднаш употреблива, чиста и обновлив ресурс со што претставува огромна предност над фосилните горива, така да се повеќе се работи на системите кои ја конвертираат соларната во електрична енергија, како на куќните со мали димензии така и големите комерцијални полиња со соларни панели кои даваат голем допринос на стабилноста на работата на јавните електомрежи.

Start Editing

Фотофолтаични централи

Фотоволтаична централа, исто така позната како соларен парк, е голем фотоволтаичен систем (PV систем) дизајниран за снабдување на трговијата со енергија во електричната мрежа. Истотака тие се нарекуваат и соларни фарми или соларни ранчови, особено кога се лоцирани во земјоделските површини.

Example Button

Активности

Да ја подржува и координира активноста на членките во остварувањето на наведените цели и во реализацијата на заедничките интереси во сите активности каде колективното претставување е посоодветно.

Test Button